FANDOM


Ranged Weapons (Vũ khí tầm xa) là những vũ khí bắn đạn tới tầm xa. Mỗi loại vũ khí có sự khác nhau về độ sát thương, tầm bắn, độ giật, khả năng lắp phụ kiện và loại đạn sử dụng.

Tổng quan

Vũ khí tầm xa có hiểu quả để pWn mục tiêu ở xa một cách nhanh chóng. Để bắn ta phải có Đạn, và mỗi vũ khí sử dụng các loại đạn khác nhau. Nhiều loại vũ khí sử dụng được nhiều loại đạn khác nhau như Shotgun có thể sử dụng BuckshotSlugs. Tuỳ loại súng có thể lắp tối đa 3 loại phụ kiện là: Nòng súng, Kính ngắm, và Phụ kiện tác chiến.

Tên vũ khí Loại Sát thương (%) Tầm bắn (meters) Trọng lượng (kg) Đạn trong 1 băng Độ hiếm Độ hiếm của đạn/băng đạn Nhóm
Colt Súng lục 34 100 1 7 C C Civilian
Berette Súng lục 35 100 1 13 U U Police
Magnum Súng lục 65 50 0.7 6 U C Civilian
Desert Falcon Súng lục 67 60 1.5 7 U U Military
Lever Action Shotgun (16X12) 15 1.5 4 U C/R/U Civilian
Double Barrel Shotgun (20X12) 20 0.8 2 U C/R/U Civilian
Novuh Shotgun (18X12) 20 1.2 5 R C/R/U Police
Mosen Súng trường 90 300 0.9 5 R U Militia
Outfield Súng trường 85 325 1 5 C U Civilian
Maplestrike Súng trường tấn công 81 400 3.5 30-20-100 U U/R/R Military
Swissgewehr Súng trường tấn công 81 400 3 30-20-100 R U/R/R Police
Zubeknakov Súng trường tấn công 81 400 2.5 30-75 R R Militia
Uzy Tiểu liên 31 200 1.5 40 R U Militia
Proninety Tiểu liên 36 250 1.25 50 R R Military
Matamorez Súng trường bắn tỉa 99 350 3 10 R VR Militia
Timberwolf Súng trường bắn tỉa 115 400.1 4 8-6 ER R Military
Longbow Cung tên 70 200 0.5 1 U, CR C,CR Civilian
Crossbow Cung tên 99 150 1.5 1 R C,CR Civilian
Compound Bow Cung tên 99 200 1 1 R C,CR Civilian

Ghi chú

Sát thương

Sát thương chuẩn của game (nếu theo bảng trên thì là sát thương khi Headshot). Nhưng lượng sát thương có thể giảm tuỳ vào skill của đối tượng, lượng máu và giáp.

Độ hiếm

Độ hiếm của mỗi loại vũ khí được viết tắt bằng 1 chữ cái, theo như bảng dưới đây

Viết tắt Ghi chú
A Luôn có
H Có thể khai thác
CR Có thể chế tạo
C Phổ biến
U Không phổ biến
R Hiếm
VR Rất hiếm
ER Cực hiếm

Đối với vũ khí, nếu co nhiều mã chữ cái hơn, như là X,X, thì có nghĩa là có nhiều cách để có được nó hơn.

Đối với phần đạn cho vũ khí tầm xa, Shotguns có 3 mã X/X/X thì: Mã đầu tiên là cho Buckshot, mã thứ hai cho Slug, mã thứ ba cho Shells (mặc dù không phải đạn nhưng được dùng để chế tạo ra đạn).


Nhóm

Các loại vũ khí có nhóm sẽ chỉ được tìm thấy trong các khu vực dưới đây.

Nhóm Ghi chú
Civilian Vật phẩm thuộc nhóm này thường tìm thấy trong khu vực dân cư.
Militia Vật phẩm thuộc nhóm này thường tìm thấy trong khu vực dân cư có vũ trang.
Police Vật phẩm thuộc nhóm này thường tìm thấy trong khu vực Cảnh sát.
Military Vật phẩm thuộc nhóm này thường tìm thấy trong khu vực Quân đội.