FANDOM


Pocketknife

Pocketknife
Loại Item: Vũ khí(cận chiến)
Sát thương:

35%

Tầm đánh: Ngắn
Tốc độ đánh: Rất Nhanh
Có thể trang bị?
Có thể Stack? Không
Trọng lượng: 0.3kg/0.66lbs
Mô tả: "Concealable pocket sized blade."

Pocket knife (Dao bỏ túi) là một loại vũ khí cận chiến, nhọn, thuộc loại Civil Loots.

Cách để lấy

Pocket knife có thể được tìm thấy tại các chỗ Civil Loots trong khu vực dân cư.

Sử dụng trong chế tạo

Phân tích vũ khí

Ưu điểm

  • Tốc độ đánh nhanh bù cho sát thương ít.
  • Có thể sử dụng để ché tạo Wooden Spike.

Disadvantages

  • Tầm đánh và sát thương thấp, không hiệu quả khi đối đầu zombie

Có thể bạn chưa biết

  • Không có gì là bạn không biết cả.

Gallery

Wikipedia logo
Wikipedia has an article about:
Pocket knife