FANDOM


Pickaxe

Pick
Loại Item: Công cụ/Vũ khí(cận chiến)
Sát thương:

60%

Tầm đánh: Dài
Tốc độ đánh: Chậm
Có thể trang bị?
Có thể Stack? Không
Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
Mô tả: "Used by miners to cut rocks."

Pick (Cuốc mỏ chim) là một loại công cụ (kiêm vũ khí cận chiến, nhọn), thuộc loại Agricultural/Survivalist Loots.

Cách để lấy

Pick có thể được tìm thấy tại các chỗ Agricultural/Survivalist Loots trong toàn map với tỉ lệ ra hiếm.

Sử dụng làm công cụ

Pick có thể sử dụng để đập Tảng đá và khai thác Đá.

Phân tích vũ khí

Ưu điểm

  • Sát thương tốt(2 hit headshot cả civil và mili zombies).
  • Tầm đánh dài,làm nó trở nên an toàn hơn khi đánh zombies.
  • Là thứ duy nhất có thể dùng để khai thác đá.

Nhược điểm

  • Tốc độ đánh chậm, tỏ ra yếu hơn Katana và các loại vũ khí sát thương cao.

Có thể không ai quan tâm

  • Pick giống Axe về mọi mặt, chỉ trừ cái là dùng để khai thác đá thay vì gỗ.
  • Mong là có thêm Diamond Pick vào game nhỉ ^^.

Gallery

Wikipedia logo
Wikipedia has an article about:
Pickaxe