FANDOM


Machete
Machete
Loại Item: Vũ khí(cận chiến)
Sát thương:

50%

Tầm đánh: Trung bình
Tốc độ đánh: Hơi Nhanh
Có thể trang bị?
Có thể Stack? Không
Trọng lượng: 0.25kg/0.55lbs
Mô tả: "Complex bushwhacking device."

Machete (Mã tấu) là một loại vũ khí cận chiến, không nhọn, thuộc loại Agricultural/Survivalist Loots.

Cách để lấy

Machete có thể được tìm thấy tại các chỗ Agricultural/Survivalist (thường ở farm).

Phân tích vũ khí

Ưu điểm

  • Tốc độ đánh nhanh, sát thương trung bình khiến đây là một món vũ khí bắt đầu rất tốt nếu bạn tìm thấy nó.
  • Tầm đánh trung bình, trọng lượng nhẹ.

Nhược điểm

  • Tầm đánh trung bình, không đánh nhanh như BatKatana.

Có thể không ai quan tâm

  • Hình ảnh của nó trông giống với katana.
  • Ý tưởng đưa vào game là từ cây Machete trong game Left 4 Dead 2.
Wikipedia logo
Wikipedia has an article about:
Machete