FANDOM


Kitchen Knife

Kitchenknife
Loại Item: Vũ khí(cận chiến)
Sát thương:

40%

Tầm đánh: Ngắn
Tốc độ đánh: Rất Nhanh
Có thể trang bị?
Có thể Stack? Không
Trọng lượng: 0.25kg/0.55lbs
Mô tả: "Small, sharp kitchen blade."

Kitchen Knife (Dao bếp) là một loại vũ khí cận chiến, nhọn, thuộc loại Civil Loots.

Cách để lấy

Kitchen Knife có thể được tìm thấy tại các chỗ Civil Loots , và thường nằm trong nhà bếp.

Phân tích vũ khí

Ưu điểm

  • Tốc độ chém nhanh, trọng lượng nhẹ hơn so với các loại vũ khí khác.
  • Là loại dao có sát thương cao nhất.

Nhược điểm

  • Dù là dao dame to nhất nhưng vẫn yếu hơn các loại vũ khí khác. Nên nếu có thể hãy kiếm những vũ khí khác để sử dụng.

Có thể ai cũng biết

  • Pocket Knife nhìn giống như Kitchen Knife. Để phân biệt là Pocket Knife có cán màu nâu, còn Kitchen Knife cán màu đen.
  • Có 3 loại dao hiện trong game là Kitchen Knife, Pocket KnifeButcher Knife.
Wikipedia logo
Wikipedia has an article about:
Kitchen knife