FANDOM


Handsaw

Handsaw
Loại Item: Vũ khí(cận chiến)
Sát thương:

26%

Tầm đánh: Ngắn
Tốc độ đánh: Chậm
Có thể trang bị?
Có thể Stack? Không
Trọng lượng: 0.20kg/0.44lbs
Mô tả: "Dùng trong phẫu thuật và nấu ăn."

Handsaw (Cưa cầm tay) là một loại công cụ (kiêm vũ khí cận chiến), nhọn, thuộc loại Construction Loots.

Cách để lấy

Handsaw có thể được tìm thấy tại tất cả các chỗ Construction Loots.

Sử dụng làm công cụ

Handsaw có thể sử dụng làm công cụ để chế tạo vật phẩm.

Phân tích vũ khí

  • Ngoài việc làm công cụ, đây sẽ là một vũ khí rất tệ để sử dụng.

Gallery

Wikipedia logo
Wikipedia has an article about:
Hand saw