FANDOM


Blunt (Vũ khí không nhọn) là những vũ khí không có khả năng gây chảy máu. Có rất nhiều tranh cãi về các loại vũ khí này. Bat có khả năng gây chảy máu nên nằm trong cả 2 loại nhọn và không nhọn.

All items (11)