FANDOM


Baseball Bat

Bat
Loại Item: Vũ khí(cận chiến)
Sát thương:

45%

Tầm đánh: Dài
Tốc độ đánh: Nhanh
Có thể trang bị?
Có thể Stack? Không
Trọng lượng: 0.35kg/0.77lbs
Mô tả: "Popular sports implement."

Baseball Bat (Gậy bóng chày) là một loại vũ khí cận chiến, không nhọn, thuộc loại Civil Loots.

Cách để lấy

Baseball Bat có thể được tìm thấy tại các chỗ Civil Loots trong khu vực dân cư.

Phân tích vũ khí

Ưu điểm

  • Tốc độ đánh nhanh, bằng với Katana.
  • Tầm đánh dài, làm nó trở nên an toàn hơn khi đánh zombies.
  • Có thể tìm thấy trong khu dân cư.
  • Làm mục tiêu bị chảy máu.
  • Có thể giết zombies bằng 2 phát đánh vào đầu (3 phát nếu là military zombies).

Nhược điểm

  • Sát thương mỗi phát không cao, cần đánh nhiều phát để giết.
  • Có thể tìm thấy tại cùng chỗ loot với Katana, mạnh hơn Bat nhiều.

Gallery

Wikipedia logo
Wikipedia has an article about:
Baseball bat